Viktig å lytte – Content Marketing tips

Du får bedre innholdsmarkedsføring ved å lytte aktivt til kundene

Hvis du ønsker deg bedre resultater fra dine Content Marketing aktiviteter, da er det selvfølgelig logisk å analysere kundenes bruk av dine artikler og annet innhold. Hva klikker de på, hva lastes ned, hvor lenge leses en side mm. Ved å se på hva som skaper interaksjon, så vil det vil gi deg en god ide om hva/hvilke elementer innen din Content Marketing som virker interessant for kundegruppene.

Men,

De hadde da vært enda bedre om vi hadde «hørt på» kundene først, og så laget relevant innhold etterpå?

Innhold vi visste de ville sette pris på?

Jeg tok et kommunikasjonskurs sammen med min ex-kone for mange år siden. Da lærer man på praktisk måte at det å lytte, er mye mer enn bare å vente til den andre er ferdig med å snakke, for selv så å respondere.

Med andre ord, vi hører jo, men vi hører jo egentlig ikke etter … Det å «høre etter» er å forstå hva den andre mener.

I vanlig samtale er 70% av kommunikasjonene non-verbal, så for oss som driver digitalt er utfordringen stor. Det å aktivt høre etter betyr å lytte for å forstå, og da kan man forbedre forholdet/relasjonen til våre gamle/nye kunder.

lytte til kundene
I disse dager er det en masse markedsføringsverktøy, og software, til å lage personlige meldinger.

Selv om denne «personalisering» innen markedsføring selvfølgelig hjelper oss å flytte kundene gjennom kundereisen på en enklere måte, så hjelper det ikke med å høre etter.

Problemet slik jeg ser det, er at veldig ofte så vet bedrifter hva slags innhold de gjerne vil presentere – sannsynligvis en det et eller annen «salg»/tilbud, eller thought-leadership e.l. Dermed sitter innholdsmarkedsførere egentlig bare venter på en mulighet til å tilby slikt innhold. Vi sitter med andre ord og venter på å selv snakke! Vi hører altså ikke aktivt nok etter hva kundene egentlig ønsker/trenger.

Active listening….
Det å aktivt høre etter hva det er dine kunder egentlig vil kan gjøres via for eksempel:

  •          Spørreundersøkelser – Merk at du lærer mer om det er åpne spørsmål, enn en rangering 1 til 5 type spørsmål.
  •          Dybde Intervjuer – Tenk på dine Marketing Personas og deres utfordringer.
  •          Analytics/digitalt – Tenk for eksempel på Nedlastinger. Har du noen gang vurdert å spørre hvorfor du ned laster dette whitepaper? denne infographic mm? (istedenfor å samle inn en e-postadresse).

Hvis vi klarer å aktivt høre etter, så lærer du hva, når og hvor du skal tilby relevant informasjon. Du bygger forståelse og tillitt. Det du tilbyr vil ha større «verdi» til kunden, og det må jo være en god ting?

Written By :

Posted On :

Share This :