Avstemme mennesker, prosesser og teknologi

En Content Strategy hjelper med å samordne tre viktige aspekter av innholdsmarkedsføringen: mennesker, prosesser og teknologi. Når man utvikler en Content Strategy, må man vurdere hvordan disse tre elementene kan samarbeide for å oppnå de overordnede målene.

Menneskene.
Mennesker inkluderer alle involverte personer i produksjonen og distribusjonen av innholdet. Dette kan omfatte forfattere, redaktører, designer, markedsførere, og andre som spiller en rolle i å lage og publisere innholdet. En Content Strategi bør definere roller og ansvar for disse personene for å sikre at alle jobber sammen mot felles mål.

Prosesser.
Prosesser omfatter de trinnene som kreves for å utvikle, publisere og distribuere innholdet. Dette kan inkludere alt fra å utvikle en redaksjonell kalender til å godkjenne innhold før publisering. En Content Strategi bør sørge for at disse prosessene er optimalisert for å maksimere effektiviteten og kvaliteten på innholdet.

Teknologien.
Teknologi omfatter verktøy og systemer som brukes til å utvikle, publisere og distribuere innholdet. Dette kan inkludere alt fra innholdsstyrings-systemer til sosiale medieplattformer. En Content Strategi bør sørge for at teknologien som brukes, er effektiv og optimalisert for å støtte de definerte målene.

Når man har en veldefinert Content Strategi som tar hensyn til alle tre aspektene, vil man kunne samordne arbeidet og ressursene sine på en mer effektiv måte. Det vil sikre at alle jobber mot felles mål, at prosessene er optimalisert for å maksimere kvaliteten og effektiviteten, og at teknologien brukes på en optimal måte for å støtte innholdsproduksjonen og distribusjonen. På denne måten vil man kunne oppnå bedre resultater og ha en mer vellykket innholdsmarkedsføring-strategi.

En god Innhold-strategi hjelper deg med å få støtte gjennom hele organisasjonen.

Når man utvikler en Content Strateg1, vil man vanligvis involvere flere interessenter som for eksempel ledere, markedsførere, designere og forfattere. Disse interessentene vil ofte ha forskjellige perspektiver og ideer om hva som skal gjøres for å oppnå målene.

En godt utformet Content Strategi vil hjelpe deg med å presentere en klar og tydelig visjon for hvordan innholdsmarkedsføringen skal utføres, og hva målene er. Når alle interessentene ser det store bildet og forstår hvordan innholdsmarkedsføring kan bidra til å oppnå forretningsmålene, vil de i større grad støtte opp om strategien.

En Content Strategi vil også kunne vise hvordan de forskjellige interessentene kan bidra til å oppnå de definerte målene, og hvordan alle deres arbeid vil samarbeide. Dette vil hjelpe deg å få buy-in fra alle involverte parter, og det vil skape en sterkere forståelse og samarbeid rundt innholdsmarkedsføringen.

En solid Content Strategi vil også hjelpe deg med å kommunisere klart og tydelig med interessentene om hva som skal gjøres og når det skal gjøres. Dette vil bidra til å skape forutsigbarhet og trygghet for alle involverte parter, og det vil bidra til å øke sjansene for suksess.

Kort sagt vil en godt utformet Content Strategy hjelpe deg med å få støtte og engasjement fra alle involverte parter, og det vil bidra til å skape et mer harmonisk og effektivt arbeidsmiljø rundt innholdsmarkedsføringen.