Content Marketing trenger en sterk strategi for å lykkes.

Content Strategy (Innholdsstrategi) er en planleggingsprosess for å opprette og distribuere relevant og verdifullt innhold til en bestemt målgruppe, med det formål å oppnå bestemte forretningsmål.


Content marketing handler derfor om å skape og dele verdifullt og relevant innhold, med fokus på en spesifikk målgruppe for å tiltrekke seg og engasjere dem. En vellykket content marketing-kampanje krever imidlertid mer enn bare å publisere innhold. Det krever en sterk strategi som er nøye utformet for å oppnå spesifikke mål.

Her er noen grunner til hvorfor en sterk strategi er avgjørende for å lykkes med content marketing:

Identifisere målgruppen: En god strategi vil hjelpe deg med å identifisere og forstå hvem målgruppen din er, hva de trenger, og hvordan du kan tilby verdi til dem. Ved å forstå din målgruppe, kan du skape innhold som er mer relevant og engasjerende.

Planlegge innholdet: En strategi vil også hjelpe deg med å planlegge innholdet ditt på en måte som er godt strukturert og koordinert. Dette kan inkludere å identifisere nøkkeltemaer, lage en innholdsplan, og sørge for at innholdet ditt støtter de overordnede målene dine.

Øke synligheten: En god strategi vil hjelpe deg med å øke synligheten og rekkevidden av innholdet ditt. Dette kan inkludere å velge riktige kanaler for distribusjon, optimalisere innholdet ditt for søkemotorer, og bruke sosiale medier til å promotere innholdet.

Måle resultatene: En strategi vil hjelpe deg med å definere målene dine for kampanjen og hvordan du vil måle suksessen. Dette vil gjøre det mulig å spore fremgangen og justere kampanjen din etter behov.

I sum kan en sterk strategi bidra til å øke effektiviteten og suksessen til din content marketing-kampanje. Det hjelper deg med å identifisere målgruppen din, planlegge innholdet, øke synligheten og måle resultatene for å optimalisere kampanjen din og oppnå de ønskede resultatene.

For å utvikle en effektiv Content Strategi, må man besvare følgende spørsmål:

Hvorfor skaper vi innhold? (Hva er våre mål?)
I dette trinnet må man identifisere hva de overordnede målene er for innholdsstrategien. For eksempel kan målet være å øke merkevarebevissthet, øke salg eller øke antall leads.

Hvem skaper vi innhold for? (Hvem er målgruppen?)
Neste steg er å definere målgruppen, som vil hjelpe deg å skape innhold som passer deres behov og interesser. Det er viktig å samle inn data om målgruppen, inkludert demografi, adferd og preferanser.

Hvordan vil vi skape innhold? (Vil vi bruke interne ressurser eller ansette forfattere / grafiske designere / videoprodusenter?)
Når man vet hva som skal skapes og for hvem, må man bestemme hvem som skal skape det. Dette kan være interne ressurser som forfattere, designere, og markedsføringsfolk, eller eksterne ressurser som frilansere eller et byrå.

Hvilket innhold vil vi skape? (Hvilke temaer og formater vil vi fokusere på?)
Dette spørsmålet hjelper med å bestemme hva slags innhold som skal lages. Det kan inkludere blogginnlegg, video, e-bøker, whitepapers, infografikk, eller andre formater som passer målgruppen og målene.

Hvor / når vil vi publisere innhold? (På vår nettside? På sosiale medier?)
Når man vet hva man vil skape og for hvem, må man bestemme hvor og når innholdet skal publiseres. Dette kan være på nettsiden, sosiale medier, e-post, eller andre kanaler som passer målgruppen og målene.

Hvordan vil vår målgruppe finne innholdet vårt? (Hvordan påvirker SEO?)
For at målgruppen skal finne innholdet, må man også tenke på søkemotoroptimalisering (SEO). Dette vil hjelpe innholdet å bli funnet av målgruppen når de søker etter relevant informasjon.

Hvem er ansvarlig for å håndtere, publisere og markedsføre innholdet vårt? (Hvordan ser teamet vårt ut, og hvem fyller hvilken rolle?)
Til slutt, når man har besvart alle de andre spørsmålene, må man bestemme hvem som vil være ansvarlig for å administrere, publisere og markedsføre innholdet. Dette kan omfatte en content manager, forfattere, redaktører, designer, og markedsførere. Det er viktig å definere hver persons rolle og ansvar for å sikre at alt innhold blir håndtert effektivt og at det er en klar kommunikasjonslinje mellom teammedlemmene.

Å ha en solid Content Strategi er viktig for å sikre at innholdet som produseres, er av høy kvalitet, relevant og engasjerende for målgruppen. Uten en godt definert strategi kan man ende opp med å skape innhold som ikke treffer målgruppen, eller ikke bidrar til å oppnå de ønskede forretnings-målene. En effektiv Content Strategi vil hjelpe deg å bruke ressursene dine mer effektivt og sikre at innholdet ditt har en større innvirkning på din målgruppe.