Slik utvikler og bygger du en vellykket søkeord strategi for Google

Keyword strategi er en viktig del av søkemotoroptimalisering (SEO), men også for eksempel for utvikling av en vellykket PPC markedskampanje. Her er har jeg laget en oversikt over de ulike stegene du må vurdere når du lager en søkeord strategi.

Benchmark din nåværende ytelse


Det første trinnet i en god keyword strategi er å forstå hvordan din nettside presterer i dag. Ved å måle din nåværende synlighet, trafikk og posisjoner på søkemotorresultatene, kan du få en referanse til å måle fremgangen din i fremtiden.


Forstå formålet med/bak søkeordene


Du må forstå hva formålet med søkeordene er. Er du ute etter å optimalisere innholdet ditt for søkemotorer, eller vil du bare bruke søkeordene til å kjøre en annonsekampanje? Å ha et klart mål vil hjelpe deg med å velge de riktige søkeordene. Søkeintensjon, brukerintensjon og målgruppeintensjon er begreper som brukes for å beskrive formålet med et online søk. Noen søk og søkeord gir tydelig tips om at man er kun interessert i informasjon (tenk: hva, hvordan, hvorfor, info mm), mens andre er tydelig kommersielle (produktnavn, avtale, salg, rabatt mm). Et enkelt ord kan ha mange intensjoner, så analyse er nødvendig.


Sett deg realistiske mål og KPI-er


Basert på din nåværende ytelse i søkemotorene, bør du sette deg realistiske mål og KPI-er for din SEO strategi. Dette kan være å øke organisk trafikk til nettsiden din eller forbedre posisjonene dine på bestemte søkeord.


Tenk ut gode «temaer» (over søkeord/nøkkelord)


Neste trinn er å brainstorme og generere en liste over mulige søkeord. Tenk på forskjellige måter å beskrive temaet ditt på og prøv å være så spesifikk som mulig. I stedet for å fokusere på enkeltstående søkeord, bør du heller fokusere på temaer som er relevante for din nettside og din målgruppe. Dette kan hjelpe deg med å lage en mer helhetlig strategi som ikke bare fokuserer på enkeltnøkkelord, men også tar hensyn til hele brukeropplevelsen.


Finnes det andre emner eller områder relatert til ditt tema?


Disse kan være verdige for overveielse hvis du har problemer med å finne gode nøkkelord eller hvis du ønsker å ytterligere avgrense fokuset ditt. For eksempel, noen relaterte begreper til «forurensning» er «sur nedbør,» «global oppvarming,» eller «avløpsvann.» De relaterte begrepene kan være mer spesifikke eller mindre spesifikke enn de opprinnelige begrepene. Hver kombinasjon vil endre antall og type søkeresultater pga intensjonen bak det søket(ordet)….


Benytt søkeordverktøy


Det finnes flere verktøy tilgjengelig for å hjelpe deg med å finne søkeord. Bruk verktøy som Google Keyword Planner, Moz Keyword Explorer eller SEMrush da de er de mest populære verktøyene for å finne søkeord. Det lar deg finne relaterte søkeord, se på søketrender, sjekke søkevolumet og analysere konkurransenivået for hvert søkeord.


Fokus inn på søkevolumet


Søkevolumet på et søkeord kan hjelpe deg med å bestemme hvor viktig det er for din SEO strategi. Du bør fokusere på de søkeordene som har høy søkevolum, men også passe på at de er relevante for din nettside og din målgruppe. Her er det viktig å være realistisk og eventuelt tenke mer «long tail» når du velger ord or fraser du vil fokusere på.


Relevans og konverteringsmuligheter


Når du har funnet de relevante søkeordene, må du også ta hensyn til hvilke som gir deg best konverteringsmuligheter. Dette kan for eksempel være søkeord som har høyere kjøpsintensjon, eller søkeord som er mer relevante for din tjeneste eller produkt.


(Mis)Bruke konkurrenten/analyse


Å undersøke hva dine konkurrenter fokuserer på i sin SEO strategi kan hjelpe deg med å identifisere nye søkeord eller emner som du ikke har tenkt på før. Dette kan selvfølgelig også gi deg en idé om hva som fungerer godt i din bransje. Husk at SEO er ikke noe vi gjør en gang, men det er en kontinuerlig prosess hvor vi lærer og justerer.


Analyser søkeordets «vanskelighetsgrad»


Det er viktig å analysere hvor vanskelig det er å rangere for et bestemt søkeord. Dette kan hjelpe deg med å identifisere søkeord som er lettere å rangere for, slik at du kan oppnå raskere resultater. Velg søkeord som har høyt søkevolum og lav konkurranse for å maksimere sjansene for å rangere høyt i søkeresultatene.


Prioriter søkeordene


Når du har funnet en liste over relevante søkeord, må du prioritere dem basert på deres betydning for din SEO strategi. Dette kan inkludere å fokusere på de søkeordene som gir deg best konverteringsmuligheter eller de som har høyest søkevolum.


Avslutningsvis nevner jeg igjen at du kan prøve å tenke på synonymer (ord som har samme betydning som et annet ord) for søkeordene dine. For eksempel, du starter med ordet «søppel,» men du kan også eksperimentere med å bruke ordene «avfall» eller «søppel.» En online eller trykt tesaurus er et flott sted å finne synonymer.
Samt, tenk på relaterte begreper for å beskrive emnet ditt.


Ved å følge disse trinnene og justere din keyword strategi underveis, kan du øke din nettsides synlighet og trafikk på søkemotorer, og dermed øke din konverteringsrate og inntekt.

Du kan lese mer om dette:


Praktiske tips om hvordan skrive en SEO optimalisert artikkel

Keyword research er viktig og her er de viktigste verktøyene

De 30 viktigste ranking faktorene for SEO

Written By :

Posted On :

Share This :