Tips om effektiv B2B markedsføring på epost                                      

Denne artikkelen inneholder

 • Markedsføring B2B introduksjon
 • Epost markedsføring som den mest effektive kanalen
 • Fordeler med e-postmarkedsføring for ulike stadier i kundereisen.
 • Konkrete tips til hvordan man skriver en god epost
 • «Landingsiden, landingsider og A/B-testing
 • Unngå spamfiltre og øke leveringsgraden av e-postmarkedsføringskampanjene
 • E-post markedsføring software
 • Fordelene med profesjonelt e-postmarkedsføring software
 • Noen forskjellige nyttige e-postmeldinger
 • GDPR

Introduksjon om B2B markedsføring.

B2B-markedsføring står for «Business-to-Business» markedsføring, og refererer til markedsføringsaktiviteter som en bedrift utfører for å nå og selge til andre bedrifter. B2B-markedsføring kan omfatte en rekke taktikker, avhengig av målgruppen og bransjen. Noen av de vanligste B2B-markedsføringstaktikkene inkluderer å skape og dele verdifullt innhold, som for eksempel whitepapers, casestudier, og artikler; deltakelse på messer og konferanser for å møte potensielle kunder og bygge nettverk; og å bruke digitale kanaler som e-post, sosiale medier og søkemotoroptimalisering (SEO) for å nå ut til potensielle kunder.


I B2B-markedsføring er det også vanlig å bruke en mer målrettet tilnærming enn i B2C-markedsføring. Dette kan innebære å utføre markedsanalyser for å identifisere potensielle kunder og deres spesifikke behov og utfordringer, og deretter å tilpasse markedsføringsbudskapet til disse behovene. En annen viktig del av B2B-markedsføring er å bygge og opprettholde relasjoner med kundene over tid. Dette kan gjøres ved å tilby god kundeservice og støtte, og ved å opprettholde åpen kommunikasjon med kundene.
En viktig forskjell mellom B2B og B2C-markedsføring er at B2B-kjøpsbeslutninger ofte involverer flere interessenter og kan være mer komplekse. Dette betyr at B2B-markedsføring ofte fokuserer på å påvirke hele kjøpsprosessen, fra bevissthet og interesse til vurdering og beslutning.


En annen viktig faktor i B2B-markedsføring er at kundene ofte har mer spesifikke og tekniske krav til produktene og tjenestene de kjøper. Derfor er det viktig for B2B-markedsførere å ha god kunnskap om produktene og tjenestene de selger, og å kunne kommunisere denne kunnskapen på en effektiv måte til potensielle kunder.
I dagens digitale tidsalder spiller teknologi en stadig viktigere rolle i B2B-markedsføring, spesielt når det gjelder å bruke data og analyse for å målrette og optimalisere markedsføringskampanjer. Dette kan inkludere å bruke avanserte analyseverktøy for å identifisere potensielle kunder og deres behov, og å bruke markedsføringsautomatisering for å sende tilpassede budskap til ulike kundesegmenter.


B2B-markedsføring handler om å bygge og opprettholde langvarige forhold med bedriftskunder, og å tilby verdifulle produkter og tjenester som oppfyller deres spesifikke behov. Dette krever en grundig forståelse av kundene og deres bransje, samt en effektiv markedsføringsstrategi som kan påvirke hele kjøpsprosessen.

Epost markedsføring som den mest effektive B2B marketing kanalen


E-postmarkedsføring er en av de eldste og mest brukte markedsføringskanalene som har vist seg å være effektiv for mange bedrifter i B2B-segmentet. En av de største fordelene med e-postmarkedsføring er at det tillater bedrifter å kommunisere direkte med sine kunder og potensielle kunder på en kostnadseffektiv måte. Ved å sende tilpassede meldinger til en målrettet liste over abonnenter, kan bedrifter øke sjansene for å konvertere mottakere til betalende kunder.


E-postmarkedsføring kan også være svært målrettet og personlig, siden bedrifter kan segmentere sine abonnenter etter interesser, preferanser og kjøpshistorikk. Dette gjør det mulig å tilpasse markedsføringsbudskapet til hver enkelt mottaker, og dermed øke sannsynligheten for å skape engasjement og konverteringer.


På den annen side kan e-postmarkedsføring også være gjenstand for spam-klager og avmeldinger, hvis det ikke blir gjort riktig. Derfor er det viktig å følge beste praksis for e-postmarkedsføring, som inkluderer å tilby relevante og verdifulle tilbud til abonnentene, og å sørge for at e-postene er optimalisert for å unngå å havne i spam-filteret.


Alt i alt er e-postmarkedsføring fortsatt en viktig og effektiv kanal for B2B-markedsføring, men det er også viktig å kombinere den med andre markedsføringskanaler og -taktikker for å oppnå best mulig resultater.

Fordeler med e-postmarkedsføring for ulike stadier i kundereisen.

Mersalg: E-postmarkedsføring kan være en effektiv kanal for å øke mersalg til eksisterende kunder. Bedrifter kan bruke e-post for å tilby tilleggsprodukter eller oppgraderinger til eksisterende kunder, og til å gi eksklusive tilbud og rabatter. E-postmarkedsføring kan også brukes til å tilby relevant informasjon og veiledning til kundene for å hjelpe dem med å få mest mulig ut av produktene eller tjenestene de allerede har kjøpt.

Service: E-post kan også brukes som en servicekanal for å hjelpe kundene med spørsmål eller problemer de måtte ha. Bedrifter kan sende automatiserte e-poster med svar på vanlige spørsmål, eller de kan tilby kundeservice via e-post. Dette kan bidra til å øke kundetilfredsheten og opprettholde gode relasjoner med kundene.

Førstegangssalg: E-postmarkedsføring kan også være effektivt for å generere nye leads og konvertere dem til betalende kunder. Bedrifter kan bruke e-post til å tilby gratis prøveversjoner eller demoer av produktene eller tjenestene sine, eller til å tilby eksklusive rabatter til nye kunder. Ved å tilby relevant og verdifull informasjon i e-postene, kan bedrifter øke sjansene for å konvertere potensielle kunder til betalende kunder.

Uansett formålet med e-postmarkedsføring, er det viktig å huske på at relevans og personlig tilnærming er nøkkelen til å lykkes. Ved å tilpasse meldingene til hver enkelt mottaker og sørge for at e-postene er relevante og verdifulle, kan bedrifter øke sjansene for å oppnå konverteringer og bygge gode relasjoner med kundene.

Konkrete tips til hvordan man skriver en god epost

Ha en klar og tydelig melding

Meldingen i e-posten din bør være kort og enkel å forstå. Det er viktig å ha en klar og tydelig hensikt med e-posten, for eksempel å informere om en ny tjeneste, tilby en rabatt eller invitere til et arrangement.

Tilpass meldingen til målgruppen

Sørg for at e-posten din er tilpasset målgruppen din, ved å bruke et språk og tone som appellerer til mottakerne. Ved å ta hensyn til interessene og preferansene til mottakerne, kan du øke sjansene for at de vil åpne og lese e-posten din.

Skriv en engasjerende overskrift

Overskriften er det første som møter mottakerne, og det kan være det som bestemmer om de vil åpne e-posten din eller ikke. Sørg for at overskriften er engasjerende og relevant for mottakerne, og at den gir dem en god grunn til å åpne og lese e-posten din.

Bruk bilder og grafikk

Bilder og grafikk kan bidra til å gjøre e-posten din mer visuelt tiltalende og engasjerende. Bruk bilder og grafikk som er relevante for budskapet i e-posten, og sørg for at de er av god kvalitet.

Ha en tydelig CTA

Call-to-action (CTA) er det som får mottakerne til å gjøre noe etter at de har lest e-posten din. Sørg for at CTA-en er tydelig og enkel å følge, og at den er tilpasset målet med e-posten din.

Test og optimaliser

Test forskjellige versjoner av e-posten din for å se hva som fungerer best for målgruppen din. Du kan også bruke A/B-testing for å finne ut hva som gir høyest konverteringsrate. Optimaliser e-posten din basert på resultatene av testingen, og sørg for å gjøre endringer der det er nødvendig.

Alltid tilby verdi

Sørg for at e-posten din tilbyr verdi til mottakerne. Dette kan være i form av verdifulle tips, relevant informasjon eller eksklusive tilbud. Ved å tilby verdi kan du bygge tillit og gode relasjoner med mottakerne, og øke sjansene for å oppnå konverteringer.

Emnefeltet

Emnefeltet i e-posten er utrolig viktig, fordi det er det første mottakerne ser når de mottar e-posten din i innboksen. Emnefeltet bør være kort og beskrivende, og gi en god idé om hva e-posten handler om. Det er viktig å unngå å bruke for mye kapitalisering eller utropstegn i emnefeltet, da dette kan føre til at e-posten din blir sett på som spam av e-postleverandørene.

Her er noen tips for å skrive et godt emnefelt;

 • Ha en klar og tydelig melding
 • Unngå spam-ord som «gratis» og «tilbud»
 • Tilpass emnefeltet til målgruppen din
 • Bruk personlig tilnærming om mulig, for eksempel «Navn, dette tilbudet er spesielt for deg!»
 • Test ulike emnefelt for å se hva som fungerer best

Lenker

Lenker i e-posten kan være en effektiv måte å få mottakerne til å ta ønsket handling, for eksempel å besøke en bestemt nettside eller kjøpe et produkt. Det er imidlertid viktig å begrense antallet lenker i e-posten, da for mange lenker kan gjøre e-posten rotete og uoversiktlig, og også øke sjansen for at e-posten blir oppfattet som spam.

Tips for å bruke lenker i e-postmarkedsføringen;

 • Begrens antallet lenker til én (helst) eller to, og sørg for at de er relevante for budskapet i e-posten.
 • Plasser lenkene i et tydelig og lett synlig område i e-posten.
 • Bruk en tydelig og beskrivende tekst for å lenke til nettsiden din.
 • Sørg for at nettsiden eller landingssiden du lenker til, er relevant for budskapet i e-posten, og at den er optimalisert for å konvertere besøkende til kunder.
 • Test lenkene i e-posten din før du sender den ut, for å sikre at de fungerer som de skal.

«Landingsiden, landingsider og A/B-testing

En landingside er den siden som besøkende blir dirigert til når de klikker på en lenke i e-posten eller i en annen markedsføringskanal. Målet med en landingside er å få besøkende til å utføre en bestemt handling, for eksempel å kjøpe et produkt eller registrere seg for en tjeneste.

For å skape en effektiv landingside, bør du vurdere følgende faktorer;

Målgruppen – Vær sikker på at landingsiden appellerer til de som er mest sannsynlige til å konvertere. For eksempel, hvis du sender ut e-poster til mennesker som er interessert i helse, bør landingsiden din være tilpasset det.

Budskapet – Budskapet på landingsiden bør matche budskapet i e-posten eller annonsen som ledet besøkende dit. Dette skaper sammenheng og gjør det lettere for besøkende å forstå hva som forventes av dem.

Oppfordring til handling (CTA/Call to Action) – Ha en tydelig og relevant oppfordring til handling, for eksempel «kjøp nå» eller «registrer deg». Dette gjør det enkelt for besøkende å vite hva de skal gjøre neste.

Enkelhet – Hold designet på landingsiden enkelt og oversiktlig, og begrens antall distraksjoner. Dette gjør det lettere for besøkende å fokusere på budskapet og utføre ønsket handling.

Testing – Test forskjellige elementer på landingsiden, som overskrift, tekst, bilder, knapper og farger for å finne ut hva som fungerer best for målgruppen din.

A/B-testing er en teknikk som lar deg teste to forskjellige versjoner av en markedsføringskampanje for å finne ut hvilken som gir best resultat. For eksempel kan du teste to forskjellige landingsider og se hvilken som gir høyest konverteringsrate. For å gjennomføre en A/B-test bør du:

Velge hva du vil teste, for eksempel tekst, bilder, emnefeltet i e-posten eller oppfordringen til handling. Lag to versjoner av det du vil teste. For eksempel kan du lage to forskjellige landingsider med forskjellige overskrifter eller bilder. Send de to versjonene til forskjellige grupper av mottakere eller besøkende. Analyser resultatene, for eksempel konverteringsrate eller antall klikk på en lenke, for å finne ut hvilken versjon som gir best resultat. Velg vinneren og bruk denne versjonen fremover. A/B-testing kan hjelpe deg med å optimalisere markedsføringskampanjene dine og øke konverteringsraten, men det er viktig å huske på å teste én ting om gangen og å samle nok data for å kunne ta en pålitelig beslutning.

Unngå spamfiltre og øke leveringsgraden av e-postmarkedsføringskampanjene dine

For å unngå spam aktige ord og setninger, så forsøk å unngå ord som «gratis», «kupong», «tilbud», «vinn», «billig», «garantert», og så videre. Disse ordene kan utløse spamfiltre og gjøre at e-postene dine blir markert som spam. Søppelpost kommer (som regel) ikke inn i de fleste mail programmer.  Det er også noen ord og fraser som spamfiltre «ser etter», og som kan føre til at e-postene dine blir merket som spam. Dette inkluderer ord som «unsubscribe», «opt-out», «fjern», «kanseller», og så videre. Prøv å unngå disse ordene i e-postene dine, og gi heller leserne dine en klar og enkel måte å melde seg av nyhetsbrevet ditt.

E-poster med store bilder eller for mange linker kan også utløse spamfiltre. Prøv å begrense antall bilder og linker, og sørge for at bildene ikke utgjør størsteparten av e-postinnholdet.

Det å vaske listene og dermed holde listene dine oppdatert er essensielt. Hvis du sender e-poster til inaktive e-postadresser eller e-postadresser som ikke har bedt om å motta e-post fra deg, kan dette føre til at e-postene dine blir merket som spam. Sørg for å holde listene dine oppdatert, og fjern regelmessig e-postadresser som ikke lenger er aktive eller som har bedt om å bli fjernet fra listen din.

Det er også smart å bruke en anerkjent e-posttjeneste for å sende ut e-postmarkedsførings kampanjer. Disse tjenestene har verktøy for å hjelpe deg med å unngå spamfiltre og øke leveringsgraden. De kan for eksempel sende eposter gruppevis slik at ikke alle går samtidig.

Man kan også be mottakerne om å legge til deg i adresseboken sin for å øke sjansene for at e-postene dine blir levert til innboksen deres. Da er jo du en «safe» avsender.

Før du sender ut e-postene dine, bør du teste dem for å se om de utløser spamfiltre eller har andre problemer som kan føre til at de ikke blir levert. De fleste e-posttjenester har verktøy for å hjelpe deg med å teste e-postene dine før du sender dem ut.  

Å følge disse tipsene kan bidra til å unngå spamfiltre og øke leveringsgraden av e-postmarkedsføringskampanjene dine, slik at de når ut til målgruppen din.

E-post markedsføring software

Her er noen av de mest populære e-postmarkedsføringsprogramvarene og noen av fordelene de tilbyr.

Mailchimp – Mailchimp er en av de mest brukte e-postmarkedsføringsplattformene og tilbyr en rekke funksjoner, inkludert e-postdesignverktøy, segmentering, A/B-testing, automatisering og rapportering. Mailchimp er også kjent for å være brukervennlig og tilbyr gode opplæringsressurser. Den er gratis om du kun har noen få hunder du sender til.

HubSpot – HubSpot er en helhetlig markedsføringsplattform som tilbyr e-postmarkedsføring sammen med andre markedsføringsverktøy, inkludert blogging, sosiale medier og SEO. HubSpot tilbyr også avansert automatisering og personalisering av e-postmeldinger.

Campaign Monitor – Campaign Monitor tilbyr enkel drag-and-drop e-postdesign, segmentering, A/B-testing og rapportering. Programvaren har også en funksjon for å lage responssivt innhold, slik at e-postmeldinger ser bra ut på alle enheter.

Constant Contact – Constant Contact er en av de mest brukervennlige e-postmarkedsføringsplattformene og tilbyr funksjoner som e-postdesignverktøy, segmentering, A/B-testing, automatisering og rapportering. Constant Contact har også en funksjon for å lage og sende ut spørreundersøkelser.

ActiveCampaign – ActiveCampaign tilbyr avansert automatisering og personalisering av e-postmeldinger, samt funksjoner som segmentering, A/B-testing og rapportering. Programvaren har også integrasjoner med andre verktøy som CRM-systemer og e-handelsplattformer.

Det er utrolig mange andre leverandører på markedet, og alle tilbyr gratis testing/evaluering, så ta din tid før du velger. Her i Norden er det svenske Apsis som i mange år har vært en ledende leverandør, men igjen, test litt forskjellige leverandører så får du nok det beste for din bedrift.

Fordelene med profesjonelt e-postmarkedsføring software er mange;

E-post marketing Software gjør det enkelt å designe og sende ut e-postmeldinger til store grupper av mennesker samtidig, noe som kan spare tid og arbeidskraft.

Software lar deg segmentere mottakerlisten din basert på ulike kriterier, som geografi, kjønn eller tidligere kjøpshistorikk. Dette gjør det enklere å målrette meldingene dine og øke relevansen for mottakerne.

E-postmarkedsførings- Software are lar deg sette opp automatiserte meldinger basert på ulike handlinger, som for eksempel en ny abonnent eller en gjennomført transaksjon. Dette kan spare tid og hjelpe deg med å øke engasjementet hos mottakerne dine.

Software lar deg teste ulike elementer i meldingene dine, som emnelinjer eller avsenderinformasjon, for å finne ut hva som fungerer best og øke åpnings- og klikkfrekvensen.

E-postmarkedsføringsprogramvare gir deg detaljerte rapporter om ytelsen til e-postkampanjene dine, som åpningsfrekvenser, klikkfrekvenser og konverteringsfreksen mm. Dette gir deg innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og lar deg justere kampanjene dine for å oppnå bedre resultater.

E-post Software lar deg personalisere e-postmeldingene dine basert på ulike data, som navn eller kjøpshistorikk. Dette kan øke relevansen for mottakerne og øke engasjementet.

Mange Software tilbydere har integrasjoner med andre verktøy, som CRM-systemer eller e-handelsplattformer. Dette gjør det enklere å samle inn data om kundene dine og bruke denne informasjonen til å målrette e-postmeldingene dine bedre.

Noen andre fordeler med å bruke e-postmarkedsførings Software inkluderer enklere rapportering og analyse, automatisering av administrative oppgaver som å håndtere abonnenter og slette duplikater, og muligheten til å følge opp med kunder og potensielle kunder på en enkel måte.

Det er viktig å merke seg at valget av Software avhenger av bedriftens spesifikke behov og budsjett. Det kan være lurt å prøve ut forskjellige programvarer og se hva som fungerer best for deg og din bedrift.

Det er mange forskjellige typer e-postmeldinger som kan sendes til kunder og potensielle kunder. Noen forskjellige typer e-postmeldinger som kan gi deg litt inspirasjon er for eksempel disse «typene»;

Nyhetsbrev – Dette er en jevnlig sendt e-postmelding som gir nyheter, informasjon og oppdateringer om bedriften, produktene eller tjenestene som tilbys.

Salgs e-post kampanje – Denne typen e-postmelding brukes til å promotere og selge produkter eller tjenester til kunder og potensielle kunder.

Takk for kjøpet epost –  Dette er en e-post som sendes til kunder etter at de har kjøpt et produkt eller en tjeneste, for å takke dem og bekrefte at bestillingen er mottatt.

Service epost – Dette er en e-post som sendes til kunder for å gi informasjon om service og support som er tilgjengelig, og for å besvare eventuelle spørsmål eller bekymringer.

Invitasjons epost – Dette er en e-post som brukes til å invitere kunder og potensielle kunder til arrangementer, webinarer, seminarer eller andre arrangementer som bedriften arrangerer.

Påminnelse epost – Dette er en e-post som sendes til kunder som minner dem på et kommende arrangement, en frist eller annen informasjon de trenger å vite.

Gjenopprettings epost – Dette er en e-post som sendes til kunder som har forlatt en handlekurv eller ikke fullført en transaksjon, for å oppmuntre dem til å fullføre kjøpet.

Tilbakemeldings epost – Dette er en e-post som sendes til kunder for å be om tilbakemelding eller vurdering av produktene eller tjenestene som ble kjøpt.

Det er viktig å huske at hver type e-postmelding bør ha et klart formål og være relevant og verdifull for mottakerne. Ved å tilpasse innholdet til mottakerne og deres behov, kan du øke engasjementet og oppnå bedre resultater med e-postmarkedsføring.

GDPR

GDPR står for General Data Protection Regulation, og det er en lov som trådte i kraft i EU i mai 2018 for å beskytte personvernet til enkeltpersoner. Denne loven gjelder også for e-postmarkedsføring. GDPR er en europeisk lov som også gjelder i Norge. Det betyr at bedrifter som opererer i Norge, enten de er norske eller internasjonale, må følge GDPR-reglene når de samler inn, bruker og lagrer personopplysninger.

Når det gjelder cookies, er det også krav om å informere brukere om bruken av informasjonskapsler på nettstedet, og å innhente samtykke fra brukerne før informasjon samles inn. Dette gjelder både norske og internasjonale nettsteder som opererer i Norge.

Når det gjelder e-postmarkedsføring i Norge, må bedrifter innhente samtykke fra mottakeren før de sender markedsførings-e-post. Samtykket må være fritt gitt, informert, spesifikt og utvetydig, og det må være enkelt å trekke det tilbake. Bedrifter må også sørge for at personopplysningene som samles inn og brukes til e-postmarkedsføring, er korrekte og oppdaterte, og at personene som mottar e-postene, har mulighet til å velge bort å motta dem i fremtiden.

GDPR gjelder for alle bedrifter som opererer i EU, uavhengig av hvor de er basert, og kan ha betydelige bøter for brudd på loven. Det er derfor viktig at bedrifter som driver med e-postmarkedsføring, følger GDPR-kravene og holder seg oppdatert på eventuelle endringer i loven.

Det er viktig å huske på at brudd på GDPR-reglene kan føre til bøter, og at det er derfor viktig at bedrifter som driver med e-postmarkedsføring og bruk av informasjonskapsler, holder seg oppdatert på de norske reglene og følger dem nøye.

Written By :

Posted On :

Share This :